Dynamic Wear - RODO


 

Administratorem Twoich danych osobowych jest WIZNER FLYWEAR z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bardowskiego 12. NIP: 652-163-38-57.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

  1. Przedstawicielem Administratora jest Dagmara Wizner (biuro@dynamicwear.pl).

  2. Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu przetwarzane są wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zamówienia.

  3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu, otrzymania na adres mailowy biuro@dynamicwear.pl prośby o usunięcie otrzymanych uprzednio danych osobowych.

  4. Podanie danych jest dobrowolne.

  5. Twoje dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

  6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

  7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.